IPB Polska Sp. z o.o.
Ul. Chemik w 5b 32-600 Oświęcim
NIP:1070009604

Informujemy, ze złozony przez nas projekt badawczo-rozwojowy o numerze POIR.01.01.02-00-078/16 pt. Prace rozwojowe dotyczace innowacyjnej technologii tloczenia quick plastic forming z formowaniem wstepnym wytloczek ze standardowych stopow aluminiowych z uwzglednianiem wytworzenia instalacji pilotazowej uzyskal dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj 2014-2020

Celem projektu sa prace rozwojowe, zmierzajace do weryfikacji w warunkach rzeczywistych prototypu autorskiej technologii tloczenia Quick Plastic Forming z formowaniem wstepnym wytloczek ze standardowych stopow aluminiowych na potrzeby branzy motoryzacyjnej. Autorska technologia QPFP poprzez formowanie wstepne blachy pozwoli na uzyskanie odksztalcen jak w procesie QPF i to przy uzyciu stopow aluminiowych standardowych oraz nizszej temperatury formowania własciwego.

Rezultatem projektu bedzie znacząco ulepszona, zweryfikowana w warunkach rzeczywistych autorska technologia tloczenia QPFF.

 

Wartosc projektu: 11 977 424,07 PLN

Wartosc dofinasowania z FE: 5 988 712, 04 PLN
IPB Polska Sp. z o.o
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Dotacje na kapitał obrotowy dla IPB Polska Sp. z o.o

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, kt?ry na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrot?w o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w por?wnaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 183 491,31 pln

Od 2018 r. realizujemy dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj 2014-2020 projekt pt.

Prace badawczo rozwojowe nad technologia produkcji obrzeźa wnęki drzwi pojazdu w formie jednoelementowej wytłoczki uzyskanej w procesie formowania półproduktu na tłoczniku do tłoczenia na goraco.

W ramach projektu opracowana i zwalidowana zostanie znaczaco udoskonalona technologia wytwarzania obrzeźa wnęki drzwi pojazdu. Zgodnie z udoskonalana technologia wykonywany będzie zestaw oddzielnych elementów płaskich, które następnie będa łaczone za pomoca spawania, tworzac jednolity, płaski półprodukt obrzeźa wnęki drzwi. Następnie płaski półprodukt będzie formowany na goraco w celu uzyskania obrzeźa wnęki drzwi o kształcie przestrzennym.

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-813/17
Wartosc projektu: 20 136 638,96 PLN
Wartosc dofinasowania z FE: 10 113 145,93 PLN

 

Site Under Construction