IPB Polska Sp. z o.o.
Ul. Królewska 16 - 00-103 Warszawa
NIP:1070009604

Założona w dniu 17/12/2007 roku w Warszawie. Przedmiotem działalności spółki jest konstruowanie urządzeń i maszyn służących do produkcji wyrobów metalowych (prasy do wytłaczania blachy na zimno) oraz wytwarzanie produktów pochodzących z metalu (wytłaczanie blachy, ze szczególną specjalizacją w elementach karoserii samochodowej)


STRATEGIA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO IPB POLSKA SP. Z O.O.
Spółka IPB POLSKA, świadoma znaczenia, jakie w obecnym i przyszłym kontekście globalnym i lokalnym działalności ludzkiej odgrywa ochrona środowiska, świadoma zarazem wymagań stawianych przez rynek, technologię, postęp, ma zamiar wnieść swój wkład w osiągnięcie stałego zrównoważonego rozwoju, poprzez właściwe zarządzanie środowiskowe swoją działalnością i wytworzonymi produktami.

Z tej perspektywy Dyrekcja jak główny cel postawiła sobie wdrążenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normami UNI - EN ISO 14001 i otrzymanie właściwych certyfikatów do 2011 roku.

W celu osiągnięcia wyżej wskazanego celu przedsiębiorstwo ma zamiar:

 • zwracać uwagę na wszystkie wskazówki i zobowiązania wynikające z niniejszej normy, jak również na inne zalecenia i regulaminy odnoszące się do kwestii ochrony środowiska, zaadaptowane przez przedsiębiorstwo;
 • monitorować w sposób kontrolowany i systematyczny swój wpływ na środowisko,
 • dążyć do nieustannego polepszania własnych wyników środowiskowych;
 • dokonywać stałych i planowanych kontroli Systemu Zarządzania Środowiskowego w jego całokształcie, poprzez analizę pod kątem jego przystosowalności;
 • dążyć, na ile jest to możliwe w przedsiębiorstwie, do obniżania poziomu zużycia produktów bazowych i ograniczania źródeł zanieczyszczenia;
 • wybierać nowe technologie i nowe produkty oceniając je pod kątem zmiennych środowiskowych;
 • przejawiać tendencję do zastępowania substancji mających możliwy negatywny wpływ na środowisko, innymi mniej szkodliwymi substancjami;
 • gwarantować współpracę z przedstawicielami władz publicznych w celu sprecyzowania i zaktualizowania procedur bezpieczeństwa, jak również prowadzić otwarty dialog z ludnością;
 • przywiązywać maksymalną wagę do szkolenia personelu na wszystkich stanowiskach, w zakresie ochrony środowiska, w celu uwrażliwienia, uświadomienia i otwarcia na współpracę w niniejszej problematyce;
 • działać na rzecz uwrażliwiania dostawców firmy na normy zarządzania środowiskowego i ich stosowanie w czasie czynności nie wymagających bezpośredniego zaangażowania przedsiębiorstwa (magazynowanie, transport, szkolenie pracowników itp.);
 • dokonywać zakupu produktów, które uwzględniają aspekty środowiskowe i selekcjonować dostawców pod tym kątem;
 • starać się wprowadzić i stosować strategię polityki środowiskowej w prowadzeniu księgowości.

Cele strategii środowiskowej obrane przez Dyrekcję będą formułowane z coroczną częstotliwością tak, aby mogły podlegać stałemu ulepszaniu i ocenie, i tak samo będą one dokumentowane i prezentowane wszystkim osobom zainteresowanym.

Wymogi wynikające z obranych celów zostaną rozciągnięte, jeśli konieczne, na wszystkie czynności, procesy, produkty gotowe i produkty bazowe w przedsiębiorstwie, z wzięciem pod uwagę postępu naukowego i technologicznego.

 

Numer ogloszenia: 1024546
Termin skladania ofert: do dnia 27.03.2017


Informacje o ogloszeniu

Niniejszym informujemy, ze w dniu dzisiejszym rozpoczelismy procedure wyboru dostawy systemu do regulacja temperatury formy. Jesli sa Panstwo zainteresowani przedstawieniem swojej oferty, prosze o jej wyslanie do dn. 27/03/2017. Ogloszenie jest takze dostepne na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Numer ogloszenia: 1012104
Termin skladania ofert: do dnia 20.12.2016


Informacje o ogłoszeniu


ZAŁĄCZNIK NR 1